ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Μέλος της Οργανωτικής Ομάδας των ετησίων μουσικοχορευτικών φεστιβάλ υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.
  • Χοροδιδάσκαλος σε διάφορα έτη, Θεσσαλονίκη 1986- 90.