ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

  • Οργάνωση και διδασκαλία του μαθήματος παραδοσιακού χορού, Λαμία 1992.