ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

  • Εισήγηση και διδασκαλία Ηπειρωτικών παραδοσιακών χορών σε Έλληνες του Λουξεμβούργου την Άνοιξη του 2007