ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (7 ΗΛΙΟΙ- 7 ΦΕΓΓΑΡΙΑ)- «SETE SOIS SETE LUAS»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (7 ΗΛΙΟΙ- 7 ΦΕΓΓΑΡΙΑ)- «SETE SOIS SETE LUAS»

  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Odemira (9/2000) και
  • Ponde de Sor (2003) της Πορτογαλίας