ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υπεύθυνος:

  • Τμήματος Παραδοσιακών Χορών και Χοροδιδάσκαλος από την διδακτική χρόνια 1993 1994 ως το τέλος της διδακτικής χρονιάς 2001 - 2002 με παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  • επιμέλειας -συλλογής στοιχείων και έκδοσης του ψηφιακού μουσικού δίσκου «Συρράκο, Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια»,
  • δημιουργίας χορωδίας συρρακιώτικων τραγουδιών,
  • έκδοσης ημερολογίου κ.α