ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  • Εισηγητής με θέμα: «Η συμβολή της τηλεόρασης στην καταγραφή και αξιοποίηση της μουσικοχορευτικής κληρονομιάς και ο ρόλος των τοπικών σταθμών- εκτίμηση και προβληματισμός, το παράδειγμα της εκπομπής «Εν Χορώ». (Αθήνα 2007)