ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

  • Πρόγραμμα: «Η διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας». Εισηγητής σε θέματα Θεωρίας και Πράξης του ελληνικού παραδοσιακού χορού, σε αλλοδαπούς μαθητευόμενους. Ιωάννινα 1997.