ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  • Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης για το έτος 2002.         .
  • Εισηγητής στη σειρά σεμιναρίων «Χορός και Παραδοσιακός Πολιτισμός» του Θεάτρου «Δόρα Στράτου», με θέματα: Χοροί Συρράκου και Αστικοί Χοροί Ιωαννίνων»,  Αθήνα 4/2/2001
  • Εισηγήσεις και Παρουσιάσεις στο 15ο Διεθνές Συνέδριο για την έρευνα του Χορού της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης (Δήμος Αγίου Δημητρίου Ιωαννίνων 7-11/11/2001) με θέμα: Αστική Παράδοση των Ιωαννίνων (10/11/2001), Μουσικοχορευτική Παράδοση του Συρράκου Ιωαννίνων (8/11/2001).
  • Εισηγητής σε σεμινάρια που συνδιοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη με τον Χορευτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης (20-21/1/2001) και στα Γιάννινα με το Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων (19-21/4/2001) και θέμα: Αστική Παράδοση των Ιωαννίνων, Μουσικοχορευτική Παράδοση του Συρράκου Ιωαννίνων.
  • Παρουσίαση χορών και τραγουδιών στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», από τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Ιωαννίνων και Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, στα οποία ήταν υπεύθυνος διδασκαλίας (10/9/2001)
  • Παρουσίαση της έκδοσης του CD "Συρράκο, Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια", έκδοση του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων και της Δ.Ο.Λ.Τ σε έρευνα , αρχείο Ηλία Χ. Γκαρτζονίκα (Γιάννινα 8/112001).